הדפס עמוד זה

⁨שירות חדש - הגשת בקשה מקוונת לרישום משכנתה⁩

28 מרס 2019

החל מהיום ניתן להגיש שטרי משכנתה של בנק מזרחי טפחות בממשקים המקוונים.

אנו תקווה כי יתר הבנקים יצרפו גם הם להליך בקרוב.

מצ"ב הודעה בדבר השירות, וכן לינק לכניסה מהירה למערכת.

https://www.gov.il/he/service/mortgage_registration