הערכות והתמודדות עם מגפת הקורונה - ריכוז הוראות והנחיות

22 מרס 2020

חברות וחברים יקרים!

כפי שמתברר, להתפרצות נגיף הקורונה יש השלכות על התנהגות הפרט וסביבתו והמצב מחייב את כולנו להיערך לשינויים בתקופה הקרובה, מתוך תקווה שהשתלטות רשויות הבריאות על התפרצות הנגיף תהיה מהירה וכולנו נוכל לחזור לשגרה.

להלן ריכזנו עבורכם את ההמלצות וההנחיות השונות הנוגעות לציבור בכלל ולציבור החקלאים בפרט.

מכיוון שקצב האירועים מואד דינאמי, ננסה לשקף, ככל האפשר, את המצב העדכני של ההנחיות הרלוונטיות במסגרת הקבצים המצורפים.

 

 מוקד טלפוני לשאלות ולפניות של עובדים זרים בכל השפות

 

 1. קיום אספות כלליות

  ההוראה הגורפת היא להימנע מקיום מפגשים בקבוצה העולה על 10 אנשים וגם במפגשים אלו יש לשמור על מרחק של 2 מ' האחד מהשני.

  הועבר פנייה למשרד רשם האגודות ליצר פתרון בהוראת שעה לקיום אסיפה שלא ניתן לדחותה באמצעים אחרים, כמו משאל עם, קלפי ועוד.

  כבר עתה ברור כי אספה הנדרשת לאישור תקציב ו/או אישור מאזן נתונה במגבלה שאינה מאפשרת קיום של אספה בתנאים הנוכחיים.

  לכשיאושר פתרון המקובל על ידי רשם האגודות, אנו נעביר את המידע לידי האגודות.

  בכל מקרה ברור כי כל כינוס שניתן לדחות, יש לדחות ובמקרים אחרים ודחופים בלבד יש להעביר אלינו פניות על מנת להציפם בפני משרד רשם האגודות.

 2. קיום ישיבות ועד וועדות אחרות באגודה

  אין מניעה בקיום ישיבות ועד, ככל שבישיבה לא משתתפים יותר מעשרה חברים וכל עוד המשתתפים שומרים על מרחק של שני מטר האחד מהשני.  מומלץ לקיים את הישיבות בחדר גדול יותר ומאוורר עד כמה שניתן.  האמור תקף לכל התכנסות של ועדה המתכנסת מטעם הועד או האסיפה.

  כל ישיבה שניתן לדחות, עדיף לדחותה ובמידת הצורך.

 3. בחירות לרשויות האגודה (ועד האגודה וועדת הביקורת) שכהונתם הסתיימה

  על פי סעיף 28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) כאשר תמה תקופת כהונת הועד. (על פי תקנון האגודה) ,  ימשיכו חברי הועד ו/או ועדת הביקורת  לכהן בתפקיד. אולם, חובה על הועד לכנס אסיפה כללית אשר על סדר יומה בחירות לרשויות האגודה תוך שלושה חדשים מיום תום תקופת הכהונה כאמור; לא כונסה האסיפה הכללית בתום שלושת החדשים – תסתיים כהונת הרשויות כאמור.

   לרשם האגודות יש סמכות  להאריך את תקופת שלושת החודשים לעוד שלושה חודשים נוספים.  במידה ותקופה זו תחלוף, יינתן פתרון נקודתי לכל אגודה שתיקלע למצב זה.

  להלן הנחיות שפרסם משרד רשם האגודות בקישור המצ"ב.

   

 4. שהיית עובדים פלשתינאים בישראל

  מצ"ב חוזר שהוציאה התאחדות חקלאי ישראל לגבי כניסת עובדים פלשתינאים מעל גיל 50  (נתקבלה החלטה מלפני חצי שעה, מהצבא וממשרד החקלאות ) ושהייתם בישראל ובשל דחיפותו יש להעביר את המידע לחקלאים ולבעלי עניין שכן יש סיכוי גדול שמעברי הגבול ייסגרו בקרוב ( מחר יום ד' 18.3.20).

 5. מים חקלאים

  בימים אלה הופץ חוזר מפורט בכל סוגיות המים והדיווח הנדרש לכך, רצ"ב החוזר.

 6. משרד האוצר- סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

  משרד האוצר פרסם ההנחיות לציבור העסקים הקטנים והבינוניים בדבר סיוע שניתן לקבל לאור המצב המיוחד. להלן הקישור למסלול ייעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה

   

 7. מעבר משרדי הממשלה לעבודה במתכונת חירום

  משרדי הממשלה עברו לעבוד במתכונת חירום למעשה רק עובדים חיוניים נמצאים במשרדי הממשלה

  משרד החקלאות-  יעניק שירותים לציבור באמצעים דיגיטליים, בטלפון ובפקס, לבחירת הפונה. 

  מוסדות התכנון- מטפלים רק במקרים חריגים וכל נושא שאינו דחוף נדחה.

  רשות מקרקעי ישראל- פעילות רשות מקרקעי ישראל תיעשה במתכונת מצומצמת.

  קבלת קהל במשרדי הרשות ובמוקדי השירות המהירים תתקיים רק ביחס לפניות דחופות, שאינן סובלות דיחוי, ואשר אין אפשרות לטלפן באמצעים דיגיטליים אחרים.

  קבלת קהל במרחבי הרשות תתקיים עד השעה 13:00 (לא תתקיים קבלת קהל ביום ב' בשעות אחה"צ). מוקדי שירותים מהירים יעבדו בימים א'-ה' עד השעה 14:00.

  ניתן יהיה להשאיר חומרים ומסמכים במשרדי הרשות ורק פניות דחופות תטופלנה, תוך הקפדה על ההנחיות.

   

 8. החקלאות כמפעל חיוני

  משרד החקלאות דרש להכיר בכל החקלאות הישראלית כמפעל חיוני. משמעות הדבר שהחקלאים יוכלו להמשיך לשווק תוצרת חקלאית ומכוני התערובת ימשיכו ליצר מזון ולשנע תערובת למשקים.  מפעלים שמייצרים תשומות לחקלאות יורשו להמשיך ביצור.  משאיות שמובילים תוצרת חקלאית כמו חלב, ביצים ירקות ופירות יורשו להוביל את התוצרת החקלאית. 
  ההחלטה צפויה להתקבל בימים אלה! כאשר תתקבל נעדכן אתכם במיידי.

 9. הנחיות לציבור וטלפונים חשובים לימים אלו

  • במקרה חירום הדורשים התערבות משטרתית מיידית – יש ליצור קשר ללא שיהוי עם מוקד המשטרה בטלפון 100.
  • במקרים בהם נדרש טיפול, בדיקה או התערבות רפואית – יש ליצור קשר עם מוקד מד"א בטלפון 101.
  • לקבלת מידע רלוונטי בקשר לנגיף הקורונה, בידוד, הגבלות וכיו"ב – ניתן ליצור קשר עם מוקד משרד הבריאות בטלפון 5400*. 
  • לקבלת מידע הקשור למשטרה – ניתן לפנות למוקד המידע הארצי של המשטרה בטלפון 110.

לסיום, מדובר על תקופה מאתגרת המחייבת היערכות שונה ומיוחדת בכל ענייני האגודה וחבריה, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ומשרדי ממשלה אחרים.

בעת הזו מתגלה חוסנה של כל קהילה ביצירת פתרונות ומתן מענה לכל בעיה שצפה באגודה.

חשוב לציין ולהדגיש את ביטחון המזון שמייצרת החקלאות הישראלית ודווקא היום כאשר כל מדינות העולם עסוקות במתן פתרונות הולמים לבעיה, יש להבטיח כי חקלאי ישראל ימשיכו לספק תוצרת חקלאית טרייה לכל תושבי ישראל.

פנינו למשרד רשם האגודות על מנת שיינתן מענה מיוחד לקבלת החלטות באגודה לאור המגבלות הקיימות בעת הזו על התכנסויות בהרכב של עד 10 משתתפים.

אנו עומדים לרשות האגודה וחבריה וזמינים גם בטלפונים הניידים וגם במשרד לכל סיוע הנדרש על מנת להבטיח פתרונות נאותים בעת הזו.

ב ב ר כ ה,

דודו קוכמן, עו"ד

מזכ"ל האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237