המשנה ליועמ״ש ממליץ לפסול החלטה של מועצת מקרקעי ישראל שנתקבלה לטעמו שלא כדין

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו״ד ארז קמיניץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו״ד ארז קמיניץ

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו״ד ארז קמיניץ, פנה לשר האוצר ומנכ״ל רשות מקרקעי ישראל בהצעה כי רשות מקרקעי ישראל תפעל באופן מידי לביטול החלטה לתיקון פרק משנה 4.20 בקובץ ההחלטות המועצה העוסק בשומות מקרקעין.

ביום 4.3.2020 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה לתיקון פרק משנה 4.20 בקובץ החלטות המועצה. במסגרת ההחלטה נעשו בפרק מספר שינויים מהותיים.

ההחלטה מהווה שינוי ממשי בדרך ההתנהלות הנוגעת להשגה על שומות מקרקעין הנערכות עבור הרשות, וכן מהווה שינוי ממשי בממשקי העבודה וחלוקת הסמכויות שבין השמאי הממשלתי הראשי וועדת ההשגות הפועלת מכוח ההחלטה, לבין הרשות.

בהחלטה טמונים קשיים מבחינת עקרונות שמאות המקרקעין, ביחס לשינוי המשמעותי לרעה במעמד החלטות ועדת ההשגות ובמינויה, ביחס לעבודה המנהלית של ועדת ההשגות ובהתייחס לקשיים משפטיים נוספים.

השמאי הממשלתי הראשי,אוהד עיני, ציין זאת במכתבו למועצה והוסיף שהמועצה החליטה לאשר את הצעת ההחלטה לאחר דיון קצר מאד. במסגרת הדיון שהתקיים, לא פורטו בפני המועצה השינויים המוצעים בעבודת ועדת ההשגות והשפעתם על עבודת הוועדה ועל עבודת מערך השמאי הממשלתי הראשי, לא התאפשר לגורמי המקצוע והייעוץ המשפטי במשרד המשפטים לגבש את עמדתם ולהעיר את הערותיהם לפני ישיבת המועצה ולא התאפשר דיון בהיבטיה המשפטיים והיישומיים של ההצעה.

והוסיף שההחלטה מגלמת התערבות משמעותית של המועצה בעבודת השמאות המקצועית ובפרקטיקות שמאיות מקובלות, וזאת באמצעות גזירת הנחות עבודה שמאיות "מוכתבות מראש".

במכתבו מציין המשנה ליועמ״ש כי ״נוכח האמור, אין מנוס מלקבוע כי בהחלטת המועצה ובהליך בו התקבלה נפלו פגמים. פגמים אלו אינם פגמים של מה בכך. לכן, ועל מנת למנוע תקלה, נבקשכם לפעול לביטול ההחלטה כך שהדין שקדם לה הוא שיחול. עד אז נבקש לציין, כי קיים קושי משפטי משמעותי במימוש ההחלטה בידי רשות מקרקעי ישראל או בידי ועדת ההשגות, על כל ההשלכות הנובעות מכך.״

מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו״ד ארז קמיניץ מצורף.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237