אין להשלים עם התנהלות מועצה המתכחשת להתחייבויותיה לשלם פיצויי הפקעה בגין קרקע שהופקעה / אביתר קנולר, עו״ד ויניב בירנבאום, עו״ד

ביום 18.8.2020 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט יעקב דנינו) במסגרתו התקבלה תביעת קיבוץ כפר מנחם לקבלת פיצויים בגין הפקעת מקרקעין כנגד המועצה האזורית "יואב". במסגרת פסק הדין חויבה המועצה בתשלום סך של 2,633,906 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך של 60,000 ₪ לטובת הקיבוץ תוך הבעת ביקורת חריפה מצד בית המשפט על התנהלותה של המועצה.   קיבוץ כפר מנחם יוצג ע"י עורכי הדין אביתר קנולר ויניב בירנבאום ממשרד קנולר ושות'.

תחילתם של האירועים שבבסיס התביעה, ברצונה של המועצה האזורית "יואב" (ששטחה המוניציפאלי נמצא בסמוך לערים קריית גת, קריית מלאכי ואשקלון) להפקיע בשנת 2010 שטחים מהקיבוץ לטובת הקמת "קריית חינוך".

לצורך קבלת תקציב משרד החינוך ובמטרה לקדם את העברת השטחים למועצה במהירות, חתמה המועצה על הסכם מול הקיבוץ בו התחייבה לתת לקיבוץ כפיצוי קרקע חלופית וככל שהעברת הקרקע לא תתאפשר – פיצוי כספי מלא.

בשנת 2015 ומשלא התאפשרה העברת הקרקע החלופית הוסכם בהסכם על מנגנון לקביעת סכום פיצוי ע"י שמאי מוסכם. גם במסגרת הסכם זה התחייבה המועצה לשלם לקיבוץ פיצוי כספי כפי שהוסכם בהסכם משנת 2010, אלא שאל מול השמאי המוסכם החלה המועצה לחזור בה מהתחייבויותיה תוך העלאת טענות לפטור מפיצוי, בהתאם לדיני ההפקעה, בניגוד להסכמים והתנהלות הצדדים משך שנים.

בית המשפט דחה באופן חד משמעי את עמדתה של המועצה, תוך הבעת ביקורת נוקבת על התנהלותה של המועצה:

"טענת המועצה, לפיה מבחינתה הפיצוי הכספי ניתן "לפנים משורת הדין", מועררת חוסר נחת, ואני אף מתקשה לראות בה טענה תמת לב" וכן  "יישום עיקרון תום הלב למקרה דנא מצביע לטעמי על חוסר תום לב מצד המועצה, אשר מבקשת להתנער מהחיובים שנטלה על עצמה בחוזה, ומהאופן שבו התפרשו הדברים בבירור בעת חתימת ההסכמים", קבע בית המשפט.

בית המשפט, הביע ביקורת חריפה על המועצה האזורית "יואב" שעמדה על ניהול הליך משפטי עד תומו,  "הגם שבהסכמים התחייבה להעניק לקיבוץ פיצוי מלא" והגם "שבמהלך דיוני ההוכחות התחוור כי עמדתה ניגפת למול המציאות שנגלתה במלוא עוזה"

באופן חריג בית המשפט קבע במפורש כי עדות נציגי המועצה - מהנדס המועצה וחבר המליאה במועצה הייתה "מגמתית, מתפתלת, וחסרת קונסיסטנטיות" אל מול עדותם המהימנה של נציגי הקיבוץ וכן כי עמדתה של המועצה אינה מתפרשת כתום לב.

לבסוף סיכם בית המשפט כי "הקיבוץ הסכים לוותר על המקרקעין הגובלים בסד זמנים מהיר יחסית שהעניק למועצה אפשרות לקבל את המענק הרלוונטי מהמשרד הממשלתי ולבנות את קריית החינוך, בין היתר על אותם מקרקעין. הקיבוץ לא הערים קשיים בדרך, לא הגיש התנגדויות בהליכי ההפקעה ואין טענה כי לא חתם על המסמכים שנדרש. המועצה מצדה, הייתה נכונה תחילה לעמוד בהתחייבויותיה לשלם לקיבוץ פיצוי כספי, והדבר עוגן בשני הסכמים עוקבים בהפרש ארבע שנים ומחצה ביניהם.

ואולם, בשלב מסוים לאחר מכן, החליטה המועצה להתנער מהתחייבויותיה, תוך העלאת טענה כי הסכמתה לשלם פיצוי כספי הייתה "לפנים משורת הדין", בגבולות דיני ההפקעות בלבד. מעשית המוצעה אינה מוכנה לשלם לקיבוץ דבר. עם התנהלות זו אין להשלים."

"מדובר בפסק דין חמור ביותר כנגד מועצה, שעה שנקבע בו במפורש כי התנהלות המוצעה ועדיה בכל הקשור לפיצויי ההפקעה המגיעים לקיבוץ, הינה מגמתית, מתפתלת, מתמחקת וחסרת תום לב. בצדק פסק בית המשפט כפי שפסק. בית המשפט אף עשה חסד עם המועצה בפסיקת ההוצאות", ציינו  עורכי הדין אביתר קנולר ויניב בירנבאום, מטעם הקיבוץ.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237