הודעות

הזכאות לכמות מוכרת 3.5 מ"ק לנפש לחודש נקבעת כל שנה מחדש ע"י דיווח של הספק לרשות המים וזאת עד ה- 30 לנובמבר.
כללי המים לשנת 2020 פורסמו לשימוע. בקרת חשבונות המתקבלים ממקורות. חוזר ברית פיקוח 93/19

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237